Coaching als je opnieuw begint

Is je leven onlangs ingrijpend veranderd en vind je het lastig om je nieuwe leven goed vorm te geven? Samen krijgen we je leven weer op de rit.

Je relatie is geëindigd in een scheiding, je bent ernstig ziek geweest of je bent je baan verloren. Zo maar een paar voorbeelden van grote gebeurtenissen die je leven behoorlijk op zijn kop kunnen zetten. Ze maken dat je de grond onder je voeten een beetje kwijt bent.

Balans-in-je-leven

Kun je wel wat hulp gebruiken?

 • Voel je je onzeker in deze nieuwe omstandigheden en zoek je houvast?
 • Voelt het alsof je leven is ingestort en zoek je richting?
 • Voel je je eenzaam en heb je twijfels over je toekomst?

Transformatie door coaching

Met mijn begeleiding zorgen we samen dat jij weer vertrouwen krijgt in jezelf en je gaat je veranderde leven weer vorm geven. Wat brengt je dat?

 • Je kunt (weer) genieten van het leven.
 • Je ziet weer helder waar je heen wilt.
 • Je ervaart weer vreugde en zelfvertrouwen.
 • Je hebt weer ruimte voor nieuwe dingen en nieuwe mensen in je leven.

Kortom, je voelt weer bodem onder je voeten waar je stevig op kunt staan.

Hoe werkt coaching?

In een coachtraject werken we samen aan jouw vraagstuk(ken).

 • Je krijgt inzicht in de impact van hetgeen je hebt meegemaakt.
 • Je krijgt inzicht in je eigen kracht en onzekerheden, overtuigingen en pijn.
 • Je krijgt meer inzicht in jezelf.
 • Je krijgt de tools om stap voor stap jouw veranderende leven weer vorm te geven.

“Ja maar, … al die oude koeien! Ik heb geen zin om mijn hele verleden weer op te rakelen. Dat is niks voor mij!”

Soms is het van belang om nog even terug te kijken naar het oude om vanuit daar weer te kunnen bouwen aan je toekomst. Maar wil je dat niet, dan kijken we vooruit en werken we aan de stappen die nodig zijn om je leven opnieuw vorm te geven.

De tools die je krijgt in het coachtraject geven je de mogelijkheid om bewust keuzes te maken.

“Ja maar, … een coach geeft mij niet terug wat ik verloren heb. Ik zie niet in hoe praten met een coach mij nu kan helpen…”

Gedane zaken nemen geen keer, dat is een feit. Maar inzicht in je pijn en verdriet en geeft ruimte. Samen met een ervaren coach creëer je de voorwaarden waaronder oude pijn een nieuw leven niet in de weg hoeft te staan. Je blijft niet hangen. Je ervaart weer energie en zin in het leven.

Mijn naam is Ellen

en ik ben gediplomeerd en ervaren coach persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnscoach. Opnieuw beginnen na een grote verandering is voor mij een thema dat zich zowel privé als zakelijk meerdere keren heeft aangediend (scheiding, verhuizing naar ander deel van Nederland, nieuwe bedrijfsactiviteiten). Allemaal zaken die mij hebben gevormd en mij samen met mijn kennis en kunde als coach en ondernemer gemaakt hebben tot de persoon die ik nu ben.

Lees meer over mij

Een grote verandering kan je leven behoorlijk op zijn kop zetten. Door hier bewust mee om te gaan en stap voor stap je nieuwe leven opnieuw vorm te geven, neem je zelf de regie in handen. Het leven gaat niet op de loop met jou. Jij ben ‘in charge’ en kunt je leven vormgeven zoals jij dat wilt.

Hoe gaan we te werk?

Mijn werkwijze kenmerkt zich door mijn persoonlijke aanpak. We gaan het coachtraject samen aan. Daarbij fungeer ik als jouw spiegel en ben bij tijd en wijle een lastige Socrates. Ik herinner je zo nu en dan aan jouw doel(en) en de acties die daarvoor nodig zijn. Licht waar het kan en zwaar waar het moet. Ik sta naast je.

Intake en planning

Maar eerst voeren we samen een intakegesprek. Dit gesprek heeft een tweeledig doel: scherp krijgen wat jouw coachvraag en -doelen zijn en – minstens zo belangrijk – vaststellen of we een klik hebben en jij dit traject samen met mij wilt doen. Na dit intakegesprek maak ik een coachplan waarin de afspraken die we met elkaar aangaan, worden vastgelegd. Vervolgens plannen we het eerste coachgesprek in. De ervaring leert dat een frequentie van één gesprek per twee à drie weken effectief is.

Als je eerst even met mij wilt kennismaken, plan dan een online kennismakingsgesprek in van een half uur. Dit online gesprek is gratis en kun je direct in mijn agenda inplannen!

Plan een gesprek in

Kosten

Individuele coaching: € 99,- per uur, incl. BTW.

Gesprekken vinden plaats in Doetinchem of op locatie en duren ongeveer 1,5 uur. Bij gesprekken op locatie breng ik reiskosten in rekening (€ 0,25 per km). Desgewenst kunnen de gesprekken ook plaatsvinden tijdens een wandeling.

Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt niet kan doorgaan. Als je een afspraak wilt verzetten, kan dat kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Dat biedt mij de mogelijkheid om nog wat anders in te plannen op jouw tijdstip. Lukt het niet om 48 uur van tevoren je afspraak te verzetten, dan breng ik één uur in rekening.

Vergoeding door je werkgever

Als je besluit een coachtraject met mij aan te gaan, ga dan ook eens in gesprek met je werkgever. Goed werkgeverschap biedt vaak mogelijkheden om jouw coachtraject (voor een deel) vergoed te krijgen door je werkgever. In het kader van persoonlijke ontwikkeling, maar natuurlijk ook om ziekteverzuim te voorkomen, is er vaak meer mogelijk dan je denkt.

Persoonlijke ontwikkeling gaat vaak hand in hand met professionele ontwikkeling. Immers, veel van wat jij over jezelf leert in ons coachtraject komt ook ten goede aan jouw werkperformance.

Als het traject door jouw werkgever wordt betaald, geldt hetzelfde uurtarief en breng ik hierover 21% BTW in rekening.