Coaching voor stiefmoeders

Ben je stiefmoeder en vind je het lastig om je plek te vinden in jouw samengestelde gezin? Samen zoeken we uit hoe jij je rol kunt invullen op een manier die bij jou én je gezin past.

Je bent samen met een (nieuwe) partner met kinderen uit een eerdere relatie. En hoe gek je ook op elkaar bent, het valt soms best een beetje tegen om het leuk te hebben samen. Zeker als zijn kinderen er zijn. Je merkt aan alles dat het niet lekker loopt, maar je kunt je vinger er niet precies op leggen.

Werkwijze, het begint met vragen

Hoe ga je je weer lekker voelen in jouw rol als stiefmoeder?

 • Voel je je heen en weer geslingerd tussen je verzorgende rol en die van buitenstaander?
 • Voel je je soms buiten gesloten en “weggezet”?
 • Vind je zijn kinderen eigenlijk helemaal niet zo leuk?
 • Voel je je ongemakkelijk in de rol van stiefmoeder?
 • Merk je dat je partner veel minder tijd voor je heeft als zijn kinderen er zijn?

Vind je plek in het gezin

Met mijn begeleiding zorgen we samen dat jij de plek vindt in het gezin die bij jou en jouw gezin past. We kijken hoe jij deze plek kunt innemen, zodat:

 • Je (weer) kunt genieten van het gezinsleven waar je terecht gekomen bent.
 • Je rust en structuur hebt in je gezin.
 • Je rust en ruimte hebt voor jezelf.
 • Je jezelf kunt zijn en thuis kunt zijn in het gezin.
 • Je (weer) een fijne relatie hebt met je partner.

Hoe werkt stiefmoedercoaching?

In een coachtraject werken we samen aan jouw vraagstuk(ken).

 • Je krijgt inzicht in de dynamiek van een samengesteld gezin.
 • Je krijgt inzicht in de wijze waarop het samengestelde gezin invloed heeft op jullie relatie.
 • Je krijgt inzicht in je eigen kracht en onzekerheden, belemmerende overtuigingen en pijn. Kortom, je krijgt meer inzicht in jezelf.
 • Je krijgt de tools om in alle situaties en omstandigheden jouw plek te behouden.
 • Met deze tools en inzichten kun jij zelf actief bijdragen aan het lekker laten lopen van jullie gezin en relatie.

Ja maar…

“…bij mij is de situatie zo complex, daar werkt coaching toch niet bij?”

Door helder inzicht te krijgen in deze complexe situatie, verander je niet de situatie maar wel de manier waarop je er mee kunt omgaan.

De tools die je krijgt, geven je de mogelijkheid om bewust te kiezen voor je handelswijze. Nu overkomt het je vooral. Inzicht en tools geven je straks een keuze.

Ja maar…

“…ik praat er wel met mijn vriendinnen over…”

Natuurlijk is het fijn om je hart te luchten bij vriendinnen. En door daarnaast een gericht coachtraject aan te gaan, krijg je mogelijkheden aangereikt die daadwerkelijk een verandering in de situatie bewerkstelligen. Met een ervaren coach leer je anders met de situatie om gaan. Je leert je plek in nemen en je rol in het gezin in te vullen op een manier die bij jou past. Je ervaart daardoor meer rust, zelfvertrouwen en geluk in je relatie.

Ellen, de coach

Mijn naam is Ellen en ik ben gediplomeerd en ervaren (stiefmoeder)coach. Het ‘stiefgebeuren’ loopt als een rode draad door mijn leven. Opgegroeid in een samengesteld gezin met een stiefvader en stiefbroer, mijn moeder die stiefmoeder was, mijn eigen stiefmoederschap in twee samengestelde gezinnen. Allemaal zaken die mij hebben gevormd en mij, samen met mijn kennis en kunde als coach en ondernemer, gemaakt hebben tot de persoon die ik nu ben.

Een samengesteld gezin is niet altijd succesvol en dat is jammer. Door je (meer) te verdiepen in de dynamiek en complexiteit en in te zien dat het allemaal net even anders werkt dan in een regulier gezin, krijg je handvatten om van jouw samengestelde gezin een succes te maken.

Lees meer over Ellen

Hoe gaan we te werk?

Mijn werkwijze kenmerkt zich door mijn persoonlijke aanpak. We gaan het coachtraject samen aan. Daarbij fungeer ik als jouw spiegel. Ik ben bij tijd en wijle een lastige Socrates en herinner je aan jouw doel(en) en de acties die daaraan zijn gekoppeld. Licht waar het kan en zwaar waar het moet. Ik sta naast je.

Intake

Maar eerst voeren we een intakegesprek. Dit gesprek heeft een tweeledig doel. Ten eerste scherp krijgen wat jouw coachvraag en -doelen zijn. En – minstens zo belangrijk – vaststellen of we een klik hebben en jij dit traject graag samen met mij wilt aangaan. Na het intakegesprek maak ik een coachplan, waarin de afspraken die we met elkaar aangaan, worden vastgelegd. Vervolgens plannen we het eerste coachgesprek in. De ervaring leert dat een frequentie van één gesprek per twee à drie weken effectief is.

Eerst even kennismaken

Als je eerst even wilt kennismaken, plan dan een online kennismakingsgesprek in van een half uur. Dit (online) gesprek is gratis en kun je direct in mijn agenda inplannen.

Kosten

Individuele coaching: € 99,- per uur, incl. BTW.

Gesprekken vinden plaats in Doetinchem of op locatie en duren ongeveer 1,5 uur. Bij gesprekken op locatie breng ik reiskosten in rekening (€ 0,28 per km). Desgewenst kunnen de gesprekken ook plaatsvinden tijdens een wandeling.

Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt niet kan doorgaan. Als je een afspraak wilt verzetten, kan dat kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Dat biedt mij de mogelijkheid om nog wat anders in te plannen op jouw tijdstip. Lukt het niet om 48 uur van tevoren je afspraak te verzetten, dan breng ik één uur in rekening.

Vergoeding door je werkgever

Als je besluit een coachtraject met mij aan te gaan, ga dan ook eens in gesprek met je werkgever. Goed werkgeverschap biedt vaak mogelijkheden om jouw coachtraject (voor een deel) vergoed te krijgen door je werkgever. In het kader van persoonlijke ontwikkeling, maar natuurlijk ook om ziekteverzuim te voorkomen, is er vaak meer mogelijk dan je denkt.

Persoonlijke ontwikkeling gaat vaak hand in hand met professionele ontwikkeling. Immers, veel van wat jij over jezelf leert in ons coachtraject komt ook ten goede aan jouw werkperformance.

Als het traject door jouw werkgever wordt betaald, geldt hetzelfde uurtarief en breng ik hierover 21% BTW in rekening.