Praktische werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door mijn persoonlijke aanpak. We gaan het coachingtraject samen aan. Daarbij fungeer ik als jouw spiegel, ben bij tijd en wijle een lastige Socrates en herinner ik je aan jouw doel(en) en de acties die daaraan gekoppeld zijn. Licht waar het kan en zwaar waar het moet. Ik sta naast je in jouw zoektocht.

Intake

Maar eerst voeren we samen een intakegesprek. Dit gesprek heeft een tweeledig doel: scherp krijgen wat jouw coachvraag en -doel is en – minstens zo belangrijk – vaststellen of we een klik hebben en jij dit traject graag samen met mij wilt gaan doen. Na dit intakegesprek maak ik een coachplan waarin de afspraken die we met elkaar aangaan, worden vastgelegd.

Even kennismaken

Als je eerst even kort met mij wil kennismaken, plan dan via deze knop een online kennismakingsgesprekje in van een half uur. Dit online gesprek is gratis en kun je direct in mijn agenda inplannen.

Coachtraject vanuit de werkgever

Als je vanuit de organisatie waar je werkt een coachtraject krijgt aangeboden, kan het intakegesprek nog een derde doel hebben. Dit derde doel is het afstemmen van verwachtingen en doelen vanuit je leidinggevende (de organisatie). Het is belangrijk dat we helder krijgen hoe de verwachtingen en doelen van jou en de organisatie op elkaar aansluiten. Dit neem ik vervolgens ook op in het coachplan.

Planning

Als je je hierin kunt vinden en je wilt het traject met mij aangaan, ondertekenen we het plan beide. Indien van toepassing ondertekent je leidinggevende vanuit de organisatie het plan mede. Vervolgens plannen we het eerste coachgesprek in. De ervaring leert dat een frequentie van een gesprek per twee à drie weken effectief is.

Werkwijze, het begint met vragen