Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

In een coachtraject staat jouw gewenste resultaat voorop. In een kennismakingsgesprek is een van de doelen dan ook om dit resultaat, jouw doel voldoende helder te krijgen. Vervolgens leggen we dit vast in een coachplan.

Afhankelijk van je coachvraag/doel duurt een traject ongeveer 3-6 maanden. Om de 2 à 3 weken plannen we een gesprek in (al dan niet op locatie). Ook kan een training of een wandeling onderdeel uitmaken van het traject. Jij bent uniek dus ieder traject is maatwerk. Voor een coachgesprek plannen we ongeveer een tot anderhalf uur in.

De diepte in

Persoonlijke ontwikkeling kan heel inspirerend zijn. Of het nu op je werk is, thuis in je gezin of bij je sportclub, je neemt altijd jezelf mee. Daar begint het dan ook. Bij jouw eigenheid, jouw dromen, verlangens, vaardigheden en talenten. Vanuit jouw authentieke zelf kun je pas echt succesvol zijn. Daar ligt dan ook de uitdaging: ben je bereid een laagje dieper te gaan?

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek heeft een tweeledig doel: scherp krijgen wat jouw coachvraag en -doel is en – minstens zo belangrijk – vaststellen of we een klik hebben en jij dit traject graag samen met mij wilt gaan doen. Na dit intakegesprek maak ik een coachplan waarin de afspraken die we met elkaar aangaan, worden vastgelegd.

Coachtraject vanuit de werkgever

Als je vanuit de organisatie waar je werkt een coachtraject krijgt aangeboden, kan het intakegesprek nog een derde doel hebben. Dit derde doel is het afstemmen van verwachtingen en doelen vanuit je leidinggevende (de organisatie). Het is belangrijk dat we helder krijgen hoe de verwachtingen en doelen van jou en de organisatie op elkaar aansluiten. Dit neem ik vervolgens ook op in het coachplan.

Als je je hierin kunt vinden en je wilt het traject met mij aangaan, ondertekenen we het plan beide. Indien van toepassing ondertekent je leidinggevende vanuit de organisatie het plan mee. Vervolgens plannen we het eerste coachgesprek in.