Werkwijze

Vorm geven aan je groei- en ontwikkelingstraject

Bij het vormgeven van je persoonlijke ontwikkeling is een gestructureerde aanpak van essentieel belang. Met mijn begeleiding en expertise stellen we samen een plan op dat perfect aansluit bij jouw behoeften en doelen. Daarbij volgen we de onderstaande stappen om jouw groei- en ontwikkelingstraject vorm te geven:

Stap 1: Identificeren van jouw doelen

Het begint allemaal met het helder definiëren van wat je ècht wilt bereiken met een coachtraject. Of je nu belemmeringen wilt overwinnen of je zelfvertrouwen wilt vergroten, wij stellen jouw doelen scherp.

Stap 2: Creëren van een actieplan dat werkt

Een effectief actieplan is essentieel om vooruitgang te boeken. Samen formuleren we concrete stappen die je kunt nemen om je doelen te bereiken. Of het nu gaat om het volgen van inspirerende cursussen, het lezen van invloedrijke boeken of het omarmen van nieuwe ervaringen, we werken gerichte acties op maat uit die passen bij jouw unieke situatie.

Binnen het traject kan ruimte zijn voor trainingen of wandelingen. Ook is een DISC- en/of Drijfverenanalyse mogelijk. Aangezien ieder persoon uniek is, maken we elk traject op maat.

Werkwijze
Stap 3: Obstakels, hoe gaan we daarmee om?

Tijdens jouw persoonlijke ontwikkelingstraject zul je onvermijdelijk obstakels tegenkomen. Of het nu interne demonen zijn die je zelfvertrouwen beïnvloeden of externe uitdagingen die je pad kruisen, we gaan deze obstakels aan en ontwikkelen strategieën om ermee om te gaan. Zo blijf je onbelemmerd op koers.

Stap 4: Samenwerken voor groei

Als coach en trainer ondersteun, motiveer en inspireer ik jou gedurende jouw persoonlijke ontwikkelingsavontuur. Ik moedig je aan om uit je comfortzone te stappen, nieuwe perspectieven te verkennen en positieve verandering te omarmen. Samen werken we aan het vergroten van je zelfbewustzijn, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het ontdekken van je ware potentieel.

Duur en planning

Afhankelijk van je coachvraag en doel duurt een traject doorgaans 3-6 maanden. Om de 2 à 3 weken plannen we een gesprek in, zowel op locatie in mijn coachpraktijk in Doetinchem als online. Een coachgesprek duurt gemiddeld een tot anderhalf uur.

Diepgang in je ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling kan zeer inspirerend zijn, zowel op het werk, thuis in je gezin als bij je sportclub. Het begint allemaal bij jezelf. Jouw eigenheid, dromen, verlangens, vaardigheden en talenten zijn de basis. Vanuit je authentieke zelf kun je pas echt succesvol zijn. De uitdaging ligt in het bereid zijn om een laagje dieper te gaan.

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek (kosteloos en vrijblijvend) heeft een tweeledig doel: scherp krijgen wat jouw coachvraag en -doel is en – minstens zo belangrijk – vaststellen of we een klik hebben en jij dit traject graag samen met mij wilt gaan doen. Na dit intakegesprek maak ik een coachplan waarin de afspraken die we met elkaar aangaan, worden vastgelegd.

Coachtraject vanuit de werkgever

Als je vanuit de organisatie waar je werkt een coachtraject krijgt aangeboden, kan het intakegesprek nog een derde doel hebben. Dit derde doel is het afstemmen van verwachtingen en doelen vanuit je leidinggevende (de organisatie). Het is belangrijk dat we helder krijgen hoe de verwachtingen en doelen van jou en de organisatie op elkaar aansluiten. Dit neem ik vervolgens ook op in het coachplan.

Als je je hierin kunt vinden en je wilt het traject met mij aangaan, ondertekenen we het plan beide. Indien van toepassing ondertekent je leidinggevende vanuit de organisatie het plan mee. Vervolgens plannen we het eerste coachgesprek in.